DANH MỤC SẢN PHẨM

Chúng tôi rất hân hạnh nhận bán các chủng loại hàng hóa ký gửi từ các cơ sở sản xuất hoặc nhà phân phối đạt các điều kiện về chất lượng, ổn định, hợp pháp, có đăng ký chất lượng hàng hóa/vệ sinh an toàn theo quy định. 

Sau khi nhận các thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với các bạn để tiến hành bàn bạc chi tiết các điều kiện ký gửi giữa 2 bên và tiến hành các thủ tục tiếp theo. Bạn có thể ký gửi hoặc bán hẳn cho chúng tôi, tùy theo thỏa thuận giữa 2 bên. Rất hy vọng sẽ có sự hợp tác lâu dài và tốt đẹp với các bạn.