Không đùa đâu, là phụ nữ đi ngủ cũng phải đẹp!

Không đùa đâu, là phụ nữ đi ngủ cũng phải đẹp!

Phụ nữ thường khuyến khích nhau chú tâm làm đẹp, không được bỏ bê bản thân ngay cả khi bận rộn nhất. Phụ nữ ngày nay vẫn thường nói đùa với nhau rằng, là phụ nữ thì đi ngủ cũng phải đẹp như một lời khẳng định...Xem tiếp